INTRODUCTIE & DEFINITIES

Colours of Life heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar website plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de Diensten van Colours of Life.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Colours of Life, (KvK nummer 54639824), gevestigd te Sleeuwijk. Onder diensten van Colours of Life moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die Colours of Life aanbiedt, zoals onder meer haar (mobiele) websites (zoals www.coloursoflife.nl), webwinkel, alsmede digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Colours of Life afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Colours of Life.

 

COOKIEBELEID

Soorten cookies en doeleinden

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Colours of Life maakt op haar website in het kader van haar Diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Colours of Life vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op de website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt:

a) Functionele cookies:
cookies die noodzakelijk zijn om de Diensten van Colours of Life te laten functioneren. Colours of Life gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

b) Analytische cookies (geanonimiseerd):
cookies die het gebruik van de website van Colours of Life analyseren, zodat Colours of Life de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Colours of Life gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar websites bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maakt Colours of Life gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Colours of Life anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking Cookies.

c) Tracking cookies:
met uw toestemming verzamelen Colours of Life en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Colours of Life en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers.

Colours of Life gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

d) Social Media Cookies:
op de website van Colours of Life kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Colours of Life via social media direct kunnen delen met anderen. Colours of Life heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube .

Wij maken gebruik van het embedden van YouTube. Deze partij houdt bij het bekijken van deze video’s via onze website ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

 

Aanpassen cookies instellingen

Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup te zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Standaard staan alle cookies uit, tenzij u ons privacy beleid accepteert.

Via de knop Advanced Settings, kunt u het niveau aanpassen waarop onze website cookies gebruikt. Per niveau ziet u precies welke zaken wel en welke niet via cookies worden onthouden. Standaard niveau dat wordt gehanteert is “Advertising”. Maar u kunt eenvoudig de keuze aanpassen naar het door u gewenste niveau.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Colours of Life en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Colours of Life wijst u erop dat u in dat geval niet tot iedere Dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

 

 

BETALINGEN

Voor het afhandelen van de betalingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie payments for Woocommerce (Mollie). Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren in het kader van (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

API BELEID 

API staat voor Application Programming Interface. Het is een kader van afspraken waardoor verschillende computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren.

Voor WordPress WooCommerce wordt gebruikt gemaakt van de standaard REST API. Meer informatie staat hier: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/

 

PRIVACYBELEID 

De (persoons)gegevens van Relaties worden door Colours of Life met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Colours of Life verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door Relaties zijn verstrekt om de dienst waar hij zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, in het netwerk van Colours of Life bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookiebeleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat Relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door Relaties geïnitieerd worden als door Colours of Life zelf.

 

Opslag & beveiliging van gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Colours of Life; de website database of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden

Wanneer u in een van de Diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de Dienst van Colours of Life. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie & privacybeleid van Colours of Life niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Colours of Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden

Colours of Life kan voor de uitvoering en exploitatie van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Colours of Life zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten.

 

Doorgifte derde landen

In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Colours of Life uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Diensten. Colours of Life is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de Diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Leeftijd

U garandeert Colours of Life dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de Diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie & privacybeleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen kunt u een mail sturen naar coloursstefanie@gmail.com, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Colours of Life uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Colours of Life op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging data & privacy beleid

Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van Colours of Life wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit cookie & privacybeleid en het gerelateerde cookiebeleid van Colours of Life regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u graag contact opnemen.

Neem contact op!

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Talentgroep Technisch Design?

Stel gerust je vraag, ik help je graag verder!